Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek oraz uproszczona inwentaryzacja (rzuty, opisane pomieszczenia i ich pow. użytkowe w m2 ) z wyliczeniem powierzchni użytkowej i określeniem wyposażenia technicznego domu mieszkalnego jednorodzinnego (wykonana przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia budowlane, członka właściwej izby samorządu zawodowego)
Czas realizacji  

Do 7 dni

Opłaty  

Brak informacji

Tryb odwoławczy  

Do Wojewody za pośrednictwem Starosty Powiatu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Dotyczy wyłącznie postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zaświadczenie powierzchnia użytkowa wyposażenie techniczne domu

  Zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zaświadczenie potwierdzające powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne domu