Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G7
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Niniejsza usługa umożliwia złożenie korespondencji (wniosku, zapytania, wyjaśnienia) do NFOŚiGW w związku z realizacją umowy o współfinansowaniu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Usługa dotyczy banków, które podpisały z NFOŚiGW umowę o współpracy przy współfinansowaniu przez NFOŚiGW przedsięwzięć objętych programem priorytetowym NFOŚiGW pod nazwą Program dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Nie są wymagane dodatkowe dokumenty
Czas realizacji  

Zgodnie z postanowieniami umowy bank - NFOŚiGW

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Postępowanie jest samodzielnym, jednoinstancyjnym postępowaniem o charakterze uproszczonym. Nie ma podstaw do uruchomienia dalszego trybu.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie korespondencji (wniosku, zapytania, wyjaśnienia) do NFOŚiGW w związku z realizacją umowy o współfinansowaniu.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Korespondencja do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dotycząca Programu dla przedsięwzięć w zakresie odnawialnych źródeł energii i obiektów wysokosprawnej kogeneracji

Niniejsza usługa umożliwia złożenie korespondencji (wniosku, zapytania, wyjaśnienia) do NFOŚiGW w związku z realizacją umowy o współfinansowaniu.