Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/12/17/6463
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym
T
2018/12/17/6462
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym zobowiązanego, złożone w związku z wnioskiem o ulgę w spłacie podatków (rolnego leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych)
T
2018/12/17/6461
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/12/17/6460
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o udzielenie zwolnienia i ulgę w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
T
2018/12/17/6459
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/12/17/6458
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2018/12/17/6457
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej wraz z odsetkami / o umorzenie odsetek za zwłokę / prolongaty
T
2018/12/17/6456
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału nieruchomości
T
2018/12/17/6455
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o wydanie postanowienia na temat zgodności proponowanego podziału nieruchomości zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Korfantów
T
2018/12/17/6454
17.12.2018
URZĄD MIEJSKI W KORFANTOWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 6279