Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/04/21/10617
21.04.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2021/04/21/10616
21.04.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór wniosku o podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości
T
2021/04/21/10615
21.04.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2021/04/21/10614
21.04.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu z drogi publicznej
T
2021/04/21/10613
21.04.2021
URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/04/21/10612
21.04.2021
URZĄD MIASTA RADZIONKÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/04/21/10611
21.04.2021
URZĄD MIASTA KALISZA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/04/21/10610
21.04.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór wniosku o wydanie dodatkowego/-ych wypisu/-ów do posiadanego uprawnienia w zakresie przewozu osób lub rzeczy
T
2021/04/21/10609
21.04.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy w zakresie ochrony gruntów rolnych
T
2021/04/21/10608
21.04.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór wniosku o wydanie opinii do projektu stałej/czasowej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10433