Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/12/10/6377
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/12/10/6376
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o nabycie nieruchomości położonej na terenie Gminy Jabłonna przez użytkownika wieczystego
T
2018/12/10/6375
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
T
2018/12/10/6374
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/12/10/6373
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku/opłaty
T
2018/12/10/6372
10.12.2018
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2018/12/10/6371
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o udzielenie pomocy de minimis w rolnictwie w postaci ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych
T
2018/12/10/6370
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
T
2018/12/10/6369
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2018/12/10/6368
10.12.2018
URZĄD GMINY W JABŁONNIE
Wzór wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego położonego na terenie Gminy Jabłonna
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 6193