Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/10/17/8764
17.10.2019
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne.
T
2019/10/17/8763
17.10.2019
URZĄD GMINY W MALANOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
T
2019/10/17/8762
17.10.2019
URZĄD GMINY CHEŁM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/10/17/8761
17.10.2019
MIASTO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2019/10/17/8760
17.10.2019
MIASTO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
T
2019/10/17/8759
17.10.2019
MIASTO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/10/17/8758
17.10.2019
MIASTO ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór zgłoszenia wycinki drzew lub krzewów
T
2019/10/17/8757
17.10.2019
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wypłatę dodatku energetycznego
T
2019/10/17/8756
17.10.2019
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o wyrejestrowanie sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb/posiadanego przez uprawnionego do rybactwa oraz o wydanie zaświadczenia o wykreśleniu z rejestru sprzętu pływającego
T
2019/10/17/8755
17.10.2019
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8580