Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/05/06/10633
06.05.2021
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o naliczenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
T
2021/05/04/10632
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie postępowania egzekucyjnego (RD-8)
T
2021/05/04/10631
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zmianę danych osoby zamieszkałej za granicą (EZZ)
T
2021/05/04/10630
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (USI)
T
2021/05/04/10629
04.05.2021
Urząd Gminy Lubin
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych
T
2021/05/04/10628
04.05.2021
GMINA ŁOMIANKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.
T
2021/05/04/10627
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego (UWZ)
T
2021/05/04/10626
04.05.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku w sprawie wypłaty renty rodzinnej (ERR-W)
T
2021/04/28/10625
28.04.2021
STAROSTWO POWIATOWE W OLSZTYNIE
Wzór wniosku o przyznanie świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej
T
2021/04/28/10624
28.04.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o obliczanie i pobieranie w ciągu roku wyższej zaliczki na podatek dochodowy (EPD-17)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10449