Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/09/21/9914
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wydanie zezwolenia na posiadanie, hodowlę, utrzymywanie chartów rasowych lub ich mieszańców
T
2020/09/21/9913
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o rejestrację środka pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb.
T
2020/09/21/9912
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prowadzenie przez podmiot instalacji spalania opalanej paliwem stałym o mocy cieplnej powyżej 1 MW
T
2020/09/21/9911
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego przez moich rodziców/ teściów/ własnego
T
2020/09/21/9910
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wydanie zaświadczenia, czy dla nieruchomości lub na nazwisko został wydany akt własności ziemi
T
2020/09/21/9909
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wydanie wypisu z ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej przez Starostę Chełmskiego
T
2020/09/21/9908
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego
T
2020/09/21/9907
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o wpis do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych
T
2020/09/21/9906
21.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE W CHEŁMIE
Wniosek o cechowanie drewna oraz wydanie świadectwa legalności pozyskania drewna
T
2020/09/17/9905
17.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9730