Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2017/07/27/4298
27.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (SW-1) (okres świadczeniowy: 2017/2018)
T
2017/07/27/4297
27.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (SW-1) (okres świadczeniowy: 2016/2017)
T
2017/07/27/4296
27.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2 (okres świadczeniowy: 2017/2018)
T
2017/07/27/4295
27.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka - SR-2 (okres świadczeniowy: 2016/2017)
T
2017/07/27/4294
27.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego - SR-3)
T
2017/07/27/4293
27.07.2017
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór adnotacji do tytułu wykonawczego przekazywanej podczas zbiegu egzekucji
T
2017/07/26/4292
26.07.2017
URZĄD MIEJSKI W GŁOWNIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/07/25/4291
25.07.2017
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
T
2017/07/24/4290
24.07.2017
URZĄD MIEJSKI W KARCZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2017/07/24/4289
24.07.2017
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Wzór wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (SR-8)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 4114