Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/05/23/7756
23.05.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/05/23/7755
23.05.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/05/23/7754
23.05.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór zawiadomienia o zamiarze przeprowadzenia imprezy artystycznej lub rozrywkowej
T
2019/05/23/7753
23.05.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na innego inwestora
T
2019/05/23/7752
23.05.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór wniosku o udzielenie ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
T
2019/05/23/7751
23.05.2019
URZĄD MIASTA I GMINY BUK
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym
T
2019/05/23/7750
23.05.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W BYSTRZYCY KŁODZKIEJ
Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/05/23/7749
23.05.2019
URZĄD MIASTA LUBAWKA
Wzór wniosku o dzierżawę gruntu
T
2019/05/23/7748
23.05.2019
URZĄD MIASTA LUBAWKA
Wzór wniosku o nabycie nieruchomości
T
2019/05/23/7747
23.05.2019
URZĄD MIASTA LUBAWKA
Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 7572