Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/06/03/9498
03.06.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego dla osób głosujących w Polsce
T
2020/06/03/9497
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla pracownika delegowanego do wykonywania pracy w innym Państwie członkowskim UE,EOG lub w Szwajcarii (US-3)
T
2020/06/03/9496
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla dla osoby wykonującej pracę na własny rachunek w dwóch lub w kilku państwach członkowskich UE,EOG lub w Szwajcarii (US-2)
T
2020/06/03/9495
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (US-1)
T
2020/06/03/9494
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 po zawartym porozumieniu wyjątkowym (US-34)
T
2020/06/03/9493
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub prowadząca działalność w innym państwie członkowskim UE (US-32)
T
2020/06/03/9492
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zmianę danych w wydanym zaświadczeniu A1/ E101 lub anulowanie zaświadczenia (US-35)
T
2020/06/03/9491
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o ustawodawstwie dotyczącym zabezpieczenia społecznego mającym zastosowanie do osoby uprawnionej (A1) dla członka załogi lotniczej lub personelu pokładowego (art. 11 ust. 5 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004) (US-46)
T
2020/06/03/9490
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 - praca najemna w kilku państwach (US-4)
T
2020/06/03/9489
03.06.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór informacji o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego (US-54)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9314