Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/02/07/9123
07.02.2020
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o udzielenie dofinansowania na mikroinstalacje fotowoltaiczne w ramach Programu Priorytetowego „Mój prąd".
T
2020/02/07/9122
07.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(28) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/02/07/9121
07.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(3) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/02/07/9120
07.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36LS(16) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/02/07/9119
07.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36S(27) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/02/07/9118
07.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-ST(7) INFORMACJA PODATNIKA DO USTALENIA NALEŻNYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DOCHODÓW Z TYTUŁU UDZIAŁU WE WPŁYWACH Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH (wersja 7) - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/02/06/9117
06.02.2020
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o zarejestrowanie psa
T
2020/02/06/9116
06.02.2020
URZĄD MIEJSKI W DĘBICY
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
T
2020/02/06/9115
06.02.2020
URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości
T
2020/02/06/9114
06.02.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8939