Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/03/24/12351
24.03.2023
URZĄD MIEJSKI W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2023/03/24/12350
24.03.2023
URZĄD GMINY W SZTUTOWIE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew lub krzewów
T
2023/03/24/12349
24.03.2023
GMINA MIEJSKA KRAKÓW-MIASTO NA PRAWACH POWIATU
Wzór zgody na doręczenie Krakowskiej Wyprawki na urodzone dziecko
T
2023/03/24/12348
24.03.2023
URZĄD MIEJSKI W MAKOWIE PODHALAŃSKIM
Wzór wniosku o przekwalifikowanie działki w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego
T
2023/03/24/12347
24.03.2023
GMINA KOMORNIKI
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji zjazdu
T
2023/03/24/12346
24.03.2023
ZWIĄZEK CELOWY GMIN MG-6 Z/S W GORZOWIE WLKP.
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotycząca nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2023/03/24/12345
24.03.2023
GMINA KOŚCIELEC
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2023/03/24/12344
24.03.2023
URZĄD GMINY LELIS
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2023/03/22/12343
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2023/03/22/12342
22.03.2023
GMINA PIASKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12167