Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/20/10039
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie: jak głosował radny gminy Kalinowo nad uchwałą
T
2020/10/20/10038
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/10/20/10037
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
T
2020/10/20/10036
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o zgodę na przyłączenie się do sieci wodno-kanalizacyjnej
T
2020/10/20/10035
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/10/20/10034
20.10.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CBC-R(2) INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/10/19/10033
19.10.2020
Urząd Gminy Lubin
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2020/10/19/10032
19.10.2020
Urząd Gminy Lubin
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2020/10/19/10031
19.10.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie badanych w trybie odwoławczym / zażaleniowym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
2020/10/16/10030
16.10.2020
URZĄD GMINY KĘTRZYN
Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9855