Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/10/17/5971
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/10/17/5970
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór wniosku o udzielenie ulgi i zwolnienia w podatku rolnym z tytułu zakupu gruntów na utworzenie/powiększenie już istniejącego gospodarstwa rolnego
T
2018/10/17/5969
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2018/10/17/5968
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
T
2018/10/17/5967
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/10/17/5966
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/10/17/5965
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2018/10/17/5964
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2018/10/17/5963
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2018/10/17/5962
17.10.2018
URZĄD GMINY ZBICZNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5787