Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/11/23/10138
23.11.2020
URZĄD GMINY W JANOWIE PODLASKIM
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2020/11/23/10137
23.11.2020
URZĄD GMINY W JANOWIE PODLASKIM
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2020/11/23/10136
23.11.2020
URZĄD GMINY W JANOWIE PODLASKIM
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2020/11/23/10135
23.11.2020
URZĄD GMINY W JANOWIE PODLASKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/11/23/10134
23.11.2020
URZĄD GMINY W KUROWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/11/23/10133
23.11.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Wzór wniosku w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych
T
2020/11/23/10132
23.11.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu
T
2020/11/23/10131
23.11.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Wzór wniosku o przeniesienie pozwolenia na budowę
T
2020/11/23/10130
23.11.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji uczniowskich klubów sportowych / stowarzyszeń kultury fizycznej
T
2020/11/23/10129
23.11.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9954