Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/11/13/6089
13.11.2018
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór wniosku umożliwiającego Staroście przekazanie do Krajowego Rejestru Elektronicznego Przedsiębiorców Transportu Drogowego informacji o wynikach postępowania w sprawie oceny, czy utrata dobrej reputacji stanowi proporcjonalną reakcję za nałożone sankcje
T
2018/11/13/6088
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o wydanie karty wędkarskiej / duplikatu karty wędkarskiej
T
2018/11/13/6087
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb
T
2018/11/13/6086
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)
T
2018/11/13/6085
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych
T
2018/11/13/6084
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o patronat Starosty Ełckiego
T
2018/11/13/6083
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie do Polski trumny ze zwłokami / urny z prochami
T
2018/11/13/6082
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/11/13/6081
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2018/11/13/6080
13.11.2018
STAROSTWO POWIATOWE W EŁKU
Wzór wniosku dla rodziców o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5905