Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/07/06/5560
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/07/06/5559
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości użytków rolnych
T
2018/07/06/5558
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Wniosek o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.
T
2018/07/06/5557
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2018/07/06/5556
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Deklaracja na podatek leśny DL-1
T
2018/07/06/5555
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Deklaracja na podatek rolny DR-1
T
2018/07/06/5554
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2018/07/06/5553
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1
T
2018/07/06/5552
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Wniosek o zmianę adresu korespondencyjnego
T
2018/07/06/5551
06.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5376