Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/07/19/5611
19.07.2018
URZĄD GMINY OSIECZNA
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/07/19/5610
19.07.2018
URZĄD GMINY OSIECZNA
Wzór deklaracji w sprawie podatku rolnego DR-1
T
2018/07/19/5609
19.07.2018
URZĄD GMINY OSIECZNA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/07/19/5608
19.07.2018
URZĄD GMINY OSIECZNA
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2018/07/19/5607
19.07.2018
URZĄD GMINY OSIECZNA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2018/07/19/5606
19.07.2018
URZĄD GMINY OSIECZNA
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2018/07/19/5605
19.07.2018
URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2018/07/19/5604
19.07.2018
URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2018/07/19/5603
19.07.2018
URZĄD MIEJSKI W LUBACZOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/07/19/5602
19.07.2018
Urząd Miejski w Węgrowie
Wniosek o rejestrację w systemie powiadamiania
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5427