Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/03/21/5195
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości
T
2018/03/21/5194
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2018/03/21/5193
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2018/03/21/5192
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2018/03/21/5191
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2018/03/21/5190
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/03/21/5189
21.03.2018
GMINA JERZMANOWA
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/03/21/5188
21.03.2018
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy
T
2018/03/21/5187
21.03.2018
URZĄD MIEJSKI W SOCHACZEWIE
Wzór wniosku o nabycie na własność nieruchomości będącej dotychczas w użytkowaniu wieczystym
T
2018/03/21/5186
21.03.2018
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Pismo do komornika sądowego o udostępnieniu danych ze zbioru ZUS
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 5011