Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/08/10/9856
10.08.2020
Urząd Miasta i Gminy Żerków
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2020/08/07/9855
07.08.2020
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
T
2020/08/07/9854
07.08.2020
URZĄD MIEJSKI W MRĄGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych, na których powstają odpady komunalne
T
2020/08/07/9853
07.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o dzierżawę/najem nieruchomości lub ich części
T
2020/08/07/9852
07.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2020/08/07/9851
07.08.2020
URZĄD MIASTA LUBAŃ
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2020/08/06/9850
06.08.2020
URZĄD GMINY W PURDZIE
Wzór zgłoszenia awarii sieci wodociągowej
T
2020/08/06/9849
06.08.2020
MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/08/06/9848
06.08.2020
URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE
Wzór wniosku o rozłożenie należności na raty, odroczenie terminu, umorzenie zaległości, umorzenie odsetek
T
2020/08/06/9847
06.08.2020
URZĄD MIEJSKI W WOŁOWIE
Wzór wniosku o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9672