Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/10/06/11839
06.10.2022
MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA
Wzór wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
T
2022/10/06/11838
06.10.2022
URZĄD GMINY MĘCINKA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
T
2022/10/05/11837
05.10.2022
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Wzór wniosku o dokonanie wpisu lub wykreślenie z rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej
T
2022/10/05/11836
05.10.2022
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Wzór wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na trwałe lub czasowe wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolniczej
T
2022/10/05/11835
05.10.2022
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Wzór wniosku o ustalenie wysokości opłaty lub okresu wnoszenia opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności
T
2022/10/05/11834
05.10.2022
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Wzór zgłoszenia zmiany w wykazie pojazdów do zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego
T
2022/10/05/11833
05.10.2022
STAROSTWO POWIATOWE W WADOWICACH
Wzór zgłoszenia zmiany w wykazie pojazdów do zaświadczenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu na potrzeby własne
T
2022/09/29/11832
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CSRS(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/29/11831
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-CSR(1) INFORMACJA O KOSZTACH UZYSKANIA PRZYCHODÓW PONIESIONYCH NA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWĄ, KULTURALNĄ ORAZ WSPIERAJĄCĄ SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKĘ - wzór stosuje się do przychodów poniesionych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/09/29/11830
29.09.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11A(21) INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH OD ORGANU RENTOWEGO - Wzór dokumentu elektronicznego stosuje się tylko dla organów rentowych do przesyłania dedykowanym kanałem. Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11655