Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/12/02/11110
02.12.2021
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o wydanie opinii urbanistycznej o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Poronin
T
2021/12/02/11109
02.12.2021
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym osoby prawnej/jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej składanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań
T
2021/12/02/11108
02.12.2021
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
T
2021/12/02/11107
02.12.2021
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2021/12/02/11106
02.12.2021
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty z tytułu podatków lokalnych/opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/12/02/11105
02.12.2021
URZĄD GMINY PORONIN
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym osoby fizycznej prowadzącej/nieprowadzącej działalności gospodarczej składanego w związku z wnioskiem o udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań
T
2021/12/02/11104
02.12.2021
URZĄD GMINY W DĘBOWCU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/12/01/11103
01.12.2021
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/12/01/11102
01.12.2021
URZĄD MIEJSKI GMINY DOBRZYCA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w spisie ewidencji podatników podatku rolnego oraz o posiadanych hektarach fizycznych i przeliczeniowych
T
2021/11/29/11101
29.11.2021
URZĄD GMINY W LESZNIE
Wzór wniosku o zastosowanie ulgi podatkowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10926