Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/05/17/13429
17.05.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2024/05/14/13428
14.05.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
VIU-DO(2) DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY UNIJNEJ
T
2024/05/14/13427
14.05.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
VII-DO(2) DEKLARACJA DLA ROZLICZANIA PODATKU VAT W ZAKRESIE PROCEDURY IMPORTU
T
2024/05/13/13426
13.05.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2024/05/13/13425
13.05.2024
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta
T
2024/05/13/13424
13.05.2024
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2024/05/13/13423
13.05.2024
URZĄD MIASTA SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2024/05/13/13422
13.05.2024
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia działki od strony drogi gminnej
T
2024/05/13/13421
13.05.2024
URZĄD GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2024/05/08/13420
08.05.2024
URZĄD MIASTA CHEŁM
Wzór wniosku o odroczenie terminu płatności podatku / zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13245