Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/05/17/7695
17.05.2019
URZĄD MIEJSKI W DĄBIU
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2019/05/17/7694
17.05.2019
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2019/05/17/7693
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/05/17/7692
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/05/17/7691
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/05/17/7690
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór informacji o gruntach
T
2019/05/17/7689
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/05/17/7688
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/05/17/7687
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu indywidualnego/publicznego
T
2019/05/17/7686
17.05.2019
URZĄD GMINY LEŚNIOWICE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 7511