Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/04/16/10589
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r.
T
2021/04/16/10588
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2021 r. - dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego
T
2021/04/16/10587
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe otrzymanej w 2021 r. - dotacja dla osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub dla osoby fizycznej
T
2021/04/16/10586
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w 2021 r. - dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego
T
2021/04/16/10585
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2021 r. - dotacja dla osoby prawnej niebędącej jednostką samorządu terytorialnego lub dla osoby fizycznej
T
2021/04/16/10584
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór wniosku o udzielenie szkole prowadzonej przez osobę prawną niebędącą jednostką samorządu terytorialnego oraz osobę fizyczną dotacji celowej z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w 2021 r.
T
2021/04/16/10583
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w 2021 r.
T
2021/04/16/10582
16.04.2021
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór rozliczenia wykorzystania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, dostosowane do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego otrzymanej w 2021 r. - dotacja dla jednostki samorządu terytorialnego
T
2021/04/16/10581
16.04.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o emeryturę (EMP)
T
2021/04/16/10580
16.04.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór pisma do komornika sądowego o udostępnieniu danych ze zbioru ZUS
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 324