Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/10/25/11018
25.10.2021
KPRM Cyfryzacja
Wzór wniosku o utworzenie adresu i skrzynki do doręczeń elektronicznych dla podmiotów publicznych.
T
2021/10/25/11017
25.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o ustalenie lokalizacji celu publicznego
T
2021/10/25/11016
25.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o lokalizacji nieruchomości na obszarze rewitalizacji
T
2021/10/25/11015
25.10.2021
URZĄD MIEJSKI W WIELENIU
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
2021/10/21/11014
21.10.2021
URZĄD GMINY W REWALU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości, które w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie zamieszkują mieszkańcy (nieruchomości mieszane) oraz dla nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie (DEK.2)
T
2021/10/21/11013
21.10.2021
URZĄD GMINY W REWALU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości niezamieszkałej (DEK.3.)
T
2021/10/21/11012
21.10.2021
URZĄD GMINY W REWALU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz dla nieruchomości, na której zlokalizowane są domki letniskowe (DEK.4.)
T
2021/10/21/11011
21.10.2021
URZĄD GMINY W REWALU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - dla nieruchomości zamieszkałych (DEK.1)
T
2021/10/21/11010
21.10.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonych na terenie miasta i Gminy Wołomin
T
2021/10/19/11009
19.10.2021
URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 753