Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/12/21/6517
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-OSC(1) OŚWIADCZENIE PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO NIEPOBRANIA PODATKU, ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA BĄDŹ STAWKI PODATKU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6516
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-OSP(1) OŚWIADCZENIE PŁATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH O SPEŁNIENIU WARUNKÓW DO NIEPOBRANIA PODATKU, ZASTOSOWANIA ZWOLNIENIA BĄDŹ STAWKI PODATKU - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6515
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WPP(1) WNIOSEK PŁATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH POBRANEGO OD DOKONANYCH WYPŁAT (ŚWIADCZEŃ) ORAZ POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI PIENIĘDZY LUB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6514
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WCP(1) WNIOSEK PŁATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH POBRANEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACONYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6513
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WCZ(1) WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH POBRANEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACONYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6512
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WOP(1) WNIOSEK PŁATNIKA O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU ZWOLNIENIA W POBORZE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACANYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6511
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WOZ(1) WNIOSEK PODATNIKA O WYDANIE OPINII O STOSOWANIU ZWOLNIENIA W POBORZE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD NALEŻNOŚCI WYPŁACANYCH NA RZECZ PODATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/21/6510
21.12.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
WH-WPZ(1) WNIOSEK PODATNIKA O ZWROT PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH POBRANEGO OD DOKONANYCH WYPŁAT (ŚWIADCZEŃ) ORAZ POSTAWIONYCH DO DYSPOZYCJI PIENIĘDZY LUB WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
N
2018/12/20/6509
20.12.2018
GMINA ROKIETNICA
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/12/20/6508
20.12.2018
GMINA ROKIETNICA
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 1614