Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/07/31/5634
31.07.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-TP(2) UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE W SPRAWIE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI LUB INNYCH ZDARZEŃ ZACHODZĄCYCH POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, LUB W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI ZAPŁATA NALEŻNOŚCI DOKONYWANA JEST BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NA RZECZ PODMIOTU MAJĄCEGO MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM LUB W KRAJU STOSUJĄCYM SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2018/07/31/5633
31.07.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-TP(2) UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE W SPRAWIE TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI LUB INNYCH ZDARZEŃ ZACHODZĄCYCH POMIĘDZY PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, LUB W ZWIĄZKU Z KTÓRYMI ZAPŁATA NALEŻNOŚCI DOKONYWANA JEST BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO NA RZECZ PODMIOTU MAJĄCEGO MIEJSCE ZAMIESZKANIA, SIEDZIBĘ LUB ZARZĄD NA TERYTORIUM LUB W KRAJU STOSUJĄCYM SZKODLIWĄ KONKURENCJĘ PODATKOWĄ - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2018/07/31/5632
31.07.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-9R(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU ZA WYWÓZ ŁADUNKÓW I PASAŻERÓW PRZYJĘTYCH DO PRZEWOZU W PORCIE POLSKIM, UZYSKANEGO PRZEZ ZAGRANICZNE PRZEDSIĘBIORSTWO ŻEGLUGI HANDLOWEJ OD ZAGRANICZNYCH ZLECENIODAWCÓW - wzór stosuje się do przychodu uzyskanego od dnia 1 stycznia 2018 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2018/07/31/5631
31.07.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-D(6) INFORMACJA PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH O OTRZYMANYCH/PRZEKAZANYCH DAROWIZNACH - wzór stosuje się do otrzymanych/przekazanych darowizn od dnia 1 stycznia 2018 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2018/07/30/5630
30.07.2018
GMINA BOJSZOWY
Wniosek o rozłożenie na raty podatku oraz zaległości podatkowych
T
2018/07/30/5629
30.07.2018
GMINA BOJSZOWY
Wniosek o odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej
T
2018/07/30/5628
30.07.2018
GMINA BOJSZOWY
Deklaracja na podatek rolny
T
2018/07/30/5627
30.07.2018
GMINA BOJSZOWY
Deklaracja na podatek od nieruchomości
T
2018/07/30/5626
30.07.2018
GMINA BOJSZOWY
Deklaracja na podatek leśny
T
2018/07/26/5625
26.07.2018
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(1) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ - PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2018 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 127