Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/03/30/5237
30.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia
T
2018/03/28/5236
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o nabycie nieruchomości w drodze przetargu
T
2018/03/28/5235
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2018/03/28/5234
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o przedłużenie umowy dzierżawy
T
2018/03/28/5233
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o przedłużenie umowy najmu zajmowanego lokalu socjalnego
T
2018/03/28/5232
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o wyrażenie stanowiska w sprawie prawa pierwokupu
T
2018/03/28/5231
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o zawarcie umowy najmu po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy
T
2018/03/28/5230
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości
T
2018/03/28/5229
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór odwołania/zażalenia na postanowienie
T
2018/03/28/5228
28.03.2018
URZĄD MIASTA SOPOTU
Wzór wniosku o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 133