Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/04/27/5365
27.04.2018
GMINA KOZY
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2018/04/27/5364
27.04.2018
GMINA KOZY
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
T
2018/04/27/5363
27.04.2018
GMINA KOZY
Wzór wniosku o konto na platformie eUrząd
T
2018/04/27/5362
27.04.2018
GMINA KOZY
Wzór wniosku o konto na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2018/04/27/5361
27.04.2018
GMINA KOZY
Wzór wniosku w sprawie podziału nieruchomości
T
2018/04/27/5360
27.04.2018
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego, użytków rolnych
T
2018/04/27/5359
27.04.2018
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2018/04/27/5358
27.04.2018
Urząd Gminy i Miasta w Sokołowie Małopolskim
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/04/26/5357
26.04.2018
URZĄD GMINY W ŁUKOWICY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2018/04/26/5356
26.04.2018
URZĄD GMINY W ŁUKOWICY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 128