Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/11/29/11944
29.11.2022
URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
2022/11/29/11943
29.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2022/11/29/11942
29.11.2022
GMINA BUDZÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/11/29/11941
29.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Gorzyce
T
2022/11/29/11940
29.11.2022
URZĄD GMINY GORZYCE
Wzór wniosku o dzierżawę nieruchomości gminy Gorzyce
T
2022/11/29/11939
29.11.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości
T
2022/11/29/11938
29.11.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu w pasie drogowym
T
2022/11/29/11937
29.11.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2022/11/29/11936
29.11.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/11/29/11935
29.11.2022
URZĄD GMINY GRYBÓW
Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania podziałowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 764