Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/08/10/11663
10.08.2022
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Oświadczenie/wycofanie oświadczenia o zamiarze opodatkowania dochodów łącznie z małżonkiem lub dzieckiem - (EPD-16)
T
2022/08/10/11662
10.08.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
VAT-R(16) ZGŁOSZENIE REJESTRACYJNE W ZAKRESIE PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
T
2022/08/10/11661
10.08.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8C(11) INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/07/29/11660
29.07.2022
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości 'mieszane'
T
2022/07/29/11659
29.07.2022
URZĄD MIEJSKI W WAŁBRZYCHU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości zamieszkałe
T
2022/07/28/11658
28.07.2022
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Wzór wniosku o wpisanie na listę/skreślenie z listy rzeczoznawców do spraw podręczników
T
2022/07/28/11657
28.07.2022
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2022/07/27/11656
27.07.2022
URZĄD GMINY MRĄGOWO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
T
2022/07/27/11655
27.07.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8(31) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/07/25/11654
25.07.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-16A(13) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE, ZAPŁACONEJ I ODLICZONEJ OD KARTY PODATKOWEJ W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH ROKU PODATKOWEGO - wzór stosuje się do składek zapłaconych i odliczonych od dnia 1 stycznia 2022 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 483