Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/06/29/11613
29.06.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZGD-1(1) WYRAŻENIE / WYCOFANIE ZGODY NA DORĘCZENIA W E-URZĘDZIE SKARBOWYM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2022/06/29/11612
29.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
T
2022/06/29/11611
29.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o przyznanie stypendium Gminy Brwinów - dla ucznia
T
2022/06/29/11610
29.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2022/06/29/11609
29.06.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WN-DF(1) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI DOCHODU PODATNIKA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH
T
2022/06/29/11608
29.06.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
WN-DFU(1) WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU, DOCHODU, PODATKU NALEŻNEGO ORAZ SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA W PIT
T
2022/06/24/11607
24.06.2022
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
N
2022/06/24/11606
24.06.2022
GMINA ROKIETNICA
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z nieruchomości stanowiących ich własność na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
N
2022/06/24/11605
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór oświadczenia o dowozie ucznia niepełnosprawnego
T
2022/06/24/11604
24.06.2022
Urząd Gminy Brwinów
Wzór wniosku o oddanie nieruchomości w trwały zarząd jednostce organizacyjnej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 70