Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/30/11458
30.03.2022
Urząd Miasta Legnica
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2020
T
2022/03/30/11457
30.03.2022
Starostwo Powiatowe w Gnieźnie
Wzór wniosku o wydanie wtórnika/wypisu licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego rzeczy/osób
T
2022/03/30/11456
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych
T
2022/03/30/11455
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2022/03/30/11454
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2022/03/30/11453
30.03.2022
GMINA GRUNWALD
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2022/03/28/11452
28.03.2022
URZĄD GMINY W STOCZKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2022/03/28/11451
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2022/03/28/11450
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-1R(16) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ OSOBY FIZYCZNE NIEMAJĄCE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ MIEJSCA ZAMIESZKANIA
T
2022/03/28/11449
28.03.2022
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2R(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r. - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 84