Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/18/11415
18.03.2022
URZĄD GMINY W POLANCE WIELKIEJ
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd (osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej)
T
2022/03/18/11414
18.03.2022
URZĄD GMINY W POLANCE WIELKIEJ
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2022/03/18/11413
18.03.2022
URZĄD GMINY W POLANCE WIELKIEJ
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2022/03/18/11412
18.03.2022
URZĄD GMINY W POLANCE WIELKIEJ
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4