Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2022/03/02/11387
02.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego objęcia nieruchomości uproszczonym planem urządzenia lasu
T
2022/03/02/11386
02.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór wniosku o udzielenie patronatu starosty bocheńskiego, wyrażenie zgody na wykorzystanie loga powiatu
T
2022/03/02/11385
02.03.2022
STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI
Wzór zestawienia zbiorczego wybitnych osiągnięć naukowych uczniów
T
2022/03/02/11384
02.03.2022
URZĄD MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego / Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
T
2022/03/02/11383
02.03.2022
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
Wzór sprawozdania o stosowanych w poprzednim roku kalendarzowym terminach zapłaty w transakcjach handlowych
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-5 z 5