Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/08/12/8351
12.08.2019
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wzór zgłoszenia oferty w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego
T
2019/08/12/8350
12.08.2019
URZĄD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Wzór zgłoszenia sprawy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
T
2019/08/07/8349
07.08.2019
GMINA KARSIN
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej dla nieruchomości położonej w gminie Karsin
T
2019/08/07/8348
07.08.2019
GMINA KARSIN
Wzór wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub o lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2019/08/07/8347
07.08.2019
GMINA KARSIN
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/08/07/8346
07.08.2019
URZĄD GMINY W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
Wzór podania o umorzenie/odroczenie terminu płatności należności niepodatkowych
T
2019/08/07/8345
07.08.2019
URZĄD GMINY W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego i o dochodzie statystycznym
T
2019/08/07/8344
07.08.2019
URZĄD GMINY W MIKOŁAJKACH POMORSKICH
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty należności niepodatkowych
T
2019/08/07/8343
07.08.2019
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
Wzór wniosku o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
T
2019/08/07/8342
07.08.2019
STAROSTWO POWIATOWE W KARTUZACH
Wzór wniosku o przedłużenie umowy na dzierżawę gruntu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 8167