Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2023/09/27/12863
27.09.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
T
2023/09/27/12862
27.09.2023
URZĄD GMINY SUŁOSZOWA
Wzór wniosku o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2023/09/27/12861
27.09.2023
GMINA MICHAŁOWICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2023/09/27/12860
27.09.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o zwolnienie z obowiązku budowy kanału technologicznego
T
2023/09/27/12859
27.09.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o przyznanie kodu świadczenia w ramach programu laptop dla nauczyciela
T
2023/08/31/12858
31.08.2023
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego
T
2023/08/31/12857
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie hodowli/utrzymania psa/psów rasy uznanej za agresywną
T
2023/08/31/12856
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór zawiadomienia o zgromadzeniu publicznym- postępowanie uproszczone
T
2023/08/31/12855
31.08.2023
URZĄD GMINY JABŁONNA pow. Legionowski
Wzór wniosku o zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Jabłonna
T
2023/08/31/12854
31.08.2023
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 12679