Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2021/07/23/10765
23.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych
T
2021/07/23/10764
23.07.2021
URZĄD MIEJSKI W KOLBUSZOWEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2021/07/22/10763
22.07.2021
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o potwierdzenie okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym
T
2021/07/22/10762
22.07.2021
URZĄD MIASTA BIAŁOGARD
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości.
T
2021/07/22/10761
22.07.2021
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "EKO SIÓDEMKA"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości niezamieszkałe
T
2021/07/21/10760
21.07.2021
GMINA PŁUŻNICA
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
T
2021/07/19/10759
19.07.2021
ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY "EKO SIÓDEMKA"
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości zamieszkałe
T
2021/07/19/10758
19.07.2021
URZĄD MIASTA ŚWIDNIK
Wzór wniosku o zatwierdzenie podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu
T
2021/07/19/10757
19.07.2021
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o odstąpienie od zabezpieczenia należności ustanowionego na ruchomości lub nieruchomości dłużnika (RD-9)
T
2021/07/16/10756
16.07.2021
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10581