Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2018/12/13/6412
13.12.2018
URZĄD GMINY GODZIANÓW
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2018/12/13/6411
13.12.2018
URZĄD GMINY GODZIANÓW
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2018/12/13/6410
13.12.2018
URZĄD GMINY GODZIANÓW
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2018/12/13/6409
13.12.2018
URZĄD GMINY GODZIANÓW
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2018/12/13/6408
13.12.2018
URZĄD GMINY GODZIANÓW
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2018/12/13/6407
13.12.2018
URZĄD GMINY GODZIANÓW
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2018/12/13/6406
13.12.2018
URZĄD GMINY W LISEWIE
Wzór wniosku o uregulowanie sytuacji prawnej lokalu
T
2018/12/13/6405
13.12.2018
URZĄD GMINY W LISEWIE
Wzór zgłoszenia radnego interpelacji / zapytania w sprawach o istotnym znaczeniu dla gminy
T
2018/12/13/6404
13.12.2018
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
T
2018/12/13/6403
13.12.2018
URZĄD MIEJSKI W BIELSKU-BIAŁEJ
Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 6228