Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/06/12/7970
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2019/06/12/7969
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
T
2019/06/12/7968
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/06/12/7967
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego.
T
2019/06/12/7966
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/06/12/7965
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/06/12/7964
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/06/12/7963
12.06.2019
URZĄD MIASTA I GMINY W PLESZEWIE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/06/12/7962
12.06.2019
Urząd Gminy Podgórzyn
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
T
2019/06/12/7961
12.06.2019
Urząd Gminy Podgórzyn
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 7786