Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/04/01/9239
01.04.2020
GMINA NISKO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/04/01/9238
01.04.2020
URZĄD MIASTA I GMINY W RADKOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku
T
2020/04/01/9237
01.04.2020
GMINA LUZINO
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa
T
2020/04/01/9236
01.04.2020
GMINA LUZINO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie ustanowienia obszaru rewitalizacji
T
2020/04/01/9235
01.04.2020
GMINA LUZINO
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/04/01/9234
01.04.2020
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór wniosku o przyjęcie kandydata do I Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie
T
2020/04/01/9233
01.04.2020
URZĄD MIEJSKI KOŚCIANA
Wzór wniosku o przyjęcie do samorządowego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej
T
2020/04/01/9232
01.04.2020
URZĄD MIASTA RUMI
Wyróżnik wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/04/01/9231
01.04.2020
Urząd Gminy Przechlewo
Wzór oświadczenia rolnika o posiadaniu przyczep/naczep wykorzystywanych wyłącznie do celów rolniczych
T
2020/04/01/9230
01.04.2020
Urząd Gminy Przechlewo
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 9055