Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/07/12/13462
12.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór zgłoszenia wyrobów azbestowych na odbiór i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest
T
2024/07/12/13461
12.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew stanowiących złomy i wywroty
T
2024/07/11/13460
11.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości
T
2024/07/11/13459
11.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2024/07/08/13458
08.07.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-ZP(2) ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA LUB UDZIAŁU W NIM - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2024/07/08/13457
08.07.2024
URZĄD GMINY JEDLICZE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew
T
2024/07/08/13456
08.07.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
Wzór wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego
T
2024/07/08/13455
08.07.2024
Urząd Miasta Starogard Gdański - Gmina Miejska Starogard Gdański
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości lub jej części, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 2024
T
2024/07/08/13454
08.07.2024
Urząd Miasta Starogard Gdański - Gmina Miejska Starogard Gdański
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości lub jej części, na której zamieszkują mieszkańcy 2024
T
2024/06/26/13453
26.06.2024
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgłoszenia o rezygnacji z rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków lub o zakończeniu eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków, lub o zmianie przydomowej oczyszczalni ścieków w sposób istotny
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 13278