Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2024/04/16/13399
16.04.2024
MINISTERSTWO FINANSÓW
IFT-2(10) INFORMACJA O WYSOKOŚCI PRZYCHODU (DOCHODU) UZYSKANEGO PRZEZ PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH NIEMAJĄCYCH SIEDZIBY LUB ZARZĄDU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - wzór stosuje się do przychodu (dochodu) uzyskanego od dnia 1 stycznia 2021 r.
T
2024/04/15/13398
15.04.2024
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu
T
2024/04/15/13397
15.04.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego
T
2024/04/15/13396
15.04.2024
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego
T
2024/04/12/13395
12.04.2024
URZĄD MIASTA POZNANIA
Wzór wniosku o najem lokalu mieszkalnego w ramach programu: POZnań - i zamieszkaj
T
2024/04/12/13394
12.04.2024
MINISTERSTWO ROZWOJU I TECHNOLOGII
Wzór pisma dotyczącego aktu planowania przestrzennego
T
2024/04/12/13393
12.04.2024
GMINA ROKIETNICA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki, informacji dotyczącej uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz informacji o obszarze rewitalizacji
T
2024/04/11/13392
11.04.2024
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub kierunkach zagospodarowania w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2024/04/08/13391
08.04.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na sprowadzenie zwłok zza granicy
T
2024/04/08/13390
08.04.2024
STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM
Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 311