Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/12/31/3054
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
T
2015/12/31/3053
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o wydanie odpisu z aktu stanu cywilnego
T
2015/12/31/3052
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjnych
T
2015/12/31/3051
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o przyznanie Patronatu Prezydenta Olsztyna
T
2015/12/31/3050
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatkowej
T
2015/12/31/3049
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości.
T
2015/12/31/3048
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o zwrot opłaty skarbowej
T
2015/12/31/3047
31.12.2015
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłatach lub stwierdzające stan zaległości
T
2015/12/31/3046
31.12.2015
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane pojazdu i właściciela
T
2015/12/31/3045
31.12.2015
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdem
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 1090