Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/10/30/2840
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/10/30/2839
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
N
2015/10/30/2838
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku zgłoszenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
N
2015/10/30/2837
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
N
2015/10/30/2836
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wapno na pokrycie części kosztów zakupu i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
N
2015/10/30/2835
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
N
2015/10/30/2834
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
N
2015/10/30/2833
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
N
2015/10/30/2832
30.10.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
N
2015/10/30/2831
30.10.2015
URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 150