Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/05/29/2289
29.05.2015
Gmina Miasta Chełmża
Wzór wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
T
2015/05/29/2288
29.05.2015
Gmina Miasta Chełmża
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zaległości wraz z odsetkami za zwłokę
T
2015/05/29/2287
29.05.2015
Gmina Miasta Chełmża
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę
T
2015/05/29/2286
29.05.2015
Gmina Miasta Chełmża
Wzór oświadczenia dotyczącego stanu majątkowego oraz ponoszonych wydatków dla potrzeb postępowania w sprawie wniosku o ulgę podatkową
T
2015/05/29/2285
29.05.2015
Gmina Miasta Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego
T
2015/05/29/2284
29.05.2015
Urząd Gminy Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
T
2015/05/29/2283
29.05.2015
Urząd Gminy Chełmża
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
2015/05/29/2282
29.05.2015
Urząd Gminy Chełmża
Wzór wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
T
2015/05/29/2281
29.05.2015
Urząd Gminy Chełmża
Wzór wniosku o umorzenie lub odroczenie
T
2015/05/29/2280
29.05.2015
Urząd Gminy Chełmża
Wzór wniosku o udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 88