Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/05/08/2224
08.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2015/05/08/2223
08.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej
T
2015/05/08/2222
08.05.2015
URZĄD MIEJSKI W KOWALEWIE POMORSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej
T
2015/05/08/2221
08.05.2015
GMINA ŁAZY
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANA PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY ŁAZY
T
2015/05/08/2220
08.05.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z ewidencji klubów sportowych, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej
T
2015/05/08/2219
08.05.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku zgłoszenia eksploatacji instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko
T
2015/05/08/2218
08.05.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów
T
2015/05/08/2217
08.05.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na transport odpadów
T
2015/05/08/2216
08.05.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku o wpis do rejestru posiadaczy odpadów prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, którzy są zwolnieni z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na prowadzenie ww.działalności
T
2015/05/08/2215
08.05.2015
STAROSTWO POWIATOWE W WĄBRZEŹNIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 10