Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/11/27/2892
27.11.2015
MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
Wzór wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia
T
2015/11/17/2891
17.11.2015
URZĄD GMINY W BRENNEJ
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2015/11/17/2890
17.11.2015
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o przyznanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
T
2015/11/16/2889
16.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o ustalenie numeru porządkowego budynku
N
2015/11/16/2888
16.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór wniosku o wydanie wypisu lub wyrysu z ewidencji gruntów i budynków
T
2015/11/16/2887
16.11.2015
MINISTERSTWO CYFRYZACJI
Wzór informacji o wysokości środków przypadających na dane sołectwa oraz wysokości kwoty bazowej (Kb) przekazywanej właściwemu wojewodzie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
T
2015/11/13/2886
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
T
2015/11/13/2885
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2015/11/13/2884
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku zgłoszenia do ewidencji szkół i placówek niepublicznych
T
2015/11/13/2883
13.11.2015
URZĄD MIEJSKI WĄGROWIEC
Wzór wniosku o udzielenie dotacji
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 52