Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/11/09/2849
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o zmianę decyzji o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
N
2015/11/09/2848
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
N
2015/11/09/2847
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w planie miejscowym
N
2015/11/09/2846
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
N
2015/11/09/2845
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Wapno na pokrycie części kosztów zakupu i budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
N
2015/11/09/2844
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
N
2015/11/09/2843
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku zgłoszenia zakończenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków
N
2015/11/09/2842
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
N
2015/11/09/2841
09.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-9 z 9