Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/11/12/2878
12.11.2015
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
N
2015/11/12/2877
12.11.2015
URZĄD GMINY W ROGOWIE
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatkach
T
2015/11/12/2876
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o udostępnienie w trybie jednostkowym danych z rejestru dowodów osobistych
T
2015/11/12/2875
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie pełnej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych
T
2015/11/12/2874
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o udostępnienie danych w trybie ograniczonej teletransmisji danych z rejestru dowodów osobistych
N
2015/11/12/2873
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
N
2015/11/12/2872
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu stałego
N
2015/11/12/2871
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór uproszczonego wniosku o udostępnianie danych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych
T
2015/11/12/2870
12.11.2015
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH
Wzór wniosku o udostępnianie danych z rejestru PESEL za pomocą urządzeń teletransmisji danych, w drodze weryfikacji
N
2015/11/12/2869
12.11.2015
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór zgłoszenia nieruchomości lub zmian w posiadanych nieruchomościach dla celów podatku rolnego osób fizycznych (IR -1)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11