Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2015/11/10/2867
10.11.2015
STAROSTWO POWIATOWE W ŻNINIE
Wzór wniosku o zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych z instalacji objętej systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
T
2015/11/10/2866
10.11.2015
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
Deklaracja na podatek leśny DL-1
N
2015/11/10/2865
10.11.2015
GMINA STRUMIEŃ
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2015/11/10/2864
10.11.2015
GMINA STRUMIEŃ
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2015/11/10/2863
10.11.2015
URZĄD GMINY W IWANOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2015/11/10/2862
10.11.2015
URZĄD MIASTA GDYNI
Wzór wniosku o uzgodnienie projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
T
2015/11/10/2861
10.11.2015
MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego IR-1
N
2015/11/10/2860
10.11.2015
MIASTO I GMINA GOŁAŃCZ
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości IN-1
N
2015/11/10/2859
10.11.2015
URZĄD MIEJSKI W OLSZTYNKU
DR-1 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY
T
2015/11/10/2858
10.11.2015
URZĄD GMINY WAPNO
Wzór wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 18