Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/09/17/9905
17.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o udzielenie zgody na odstępstwa od przepisów techniczno-budowlanych
T
2020/09/17/9904
17.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjęciu zgłoszenia robót budowlanych
T
2020/09/17/9903
17.09.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o udostępnienie danych o środowisku i jego ochronie
T
2020/09/16/9902
16.09.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o przyznanie dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania wód i urządzeń wodnych
T
2020/09/14/9901
14.09.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia A1 dla osoby, która w Polsce wykonuje pracę na własny rachunek i będzie wykonywać działalność w innym państwie członkowskim UE, EOG lub Szwajcarii (US-1)
T
2020/09/14/9900
14.09.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o ustalenie ustawodawstwa właściwego w sprawie zabezpieczenia społecznego mającego zastosowanie do osoby uprawnionej (art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004,art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009) (US-5)
T
2020/09/14/9899
14.09.2020
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centrala
Wzór wniosku o zaświadczenie A1 - osoba zatrudniona jako urzędnik służby cywilnej i pracująca lub prowadząca działalność w innym państwie członkowskim UE (US-32)
T
2020/09/08/9898
08.09.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór zgłoszenia interwencji drogowej
T
2020/09/08/9897
08.09.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wypis i wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2020/09/08/9896
08.09.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubań
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 918