Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/01/16/9030
16.01.2020
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
T
2020/01/16/9029
16.01.2020
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Wzór wniosku o wydanie duplikatu świadectwa dojrzałości/ukończenia szkoły
T
2020/01/16/9028
16.01.2020
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Wzór deklaracji kontynuowania wychowania przedszkolnego
T
2020/01/16/9027
16.01.2020
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Wzór oświadczenia rodziców w sprawie uczęszczania ich dziecka na religie/etykę
T
2020/01/16/9026
16.01.2020
ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W MIASTECZKU ŚLĄSKIM
Wzór zgody rodziców (opiekunów) na udział dziecka w wycieczce (imprezie)
T
2020/01/16/9025
16.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
SD-2(6) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/01/16/9024
16.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PCC-2(7) DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO I WPŁACONEGO PODATKU PRZEZ PŁATNIKA - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
2020/01/15/9023
15.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-28S(22) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI UZYSKANEGO PRZYCHODU, WYSOKOŚCI DOKONANYCH ODLICZEŃ I NALEŻNEGO RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - wzór stosuje się do uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/01/15/9022
15.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36(27) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2020/01/15/9021
15.01.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-36L(16) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 43