Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/04/08/9274
08.04.2020
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o dopisanie do spisu wyborców
T
2020/04/08/9273
08.04.2020
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI
Wzór wniosku o wpisanie wyborcy do rejestru wyborców
T
2020/04/08/9272
08.04.2020
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór wniosku do ewidencji gruntów i budynków o ujawnienie / rozwiązanie przedmiotu dzierżawy
T
2020/04/08/9271
08.04.2020
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór wniosku o przedłożenie na naradę koordynacyjną propozycji usytuowania projektowych sieci uzbrojenia terenu
T
2020/04/08/9270
08.04.2020
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór wniosku o dokonanie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego
T
2020/04/08/9269
08.04.2020
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o istnieniu gospodarstwa rolnego
T
2020/04/08/9268
08.04.2020
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór zgłoszenia zmian danych ewidencji gruntów i budynków
T
2020/04/08/9267
08.04.2020
STAROSTWO POWIATOWE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Wzór wniosku o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej
T
2020/04/08/9266
08.04.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o przyznanie dotacji na pokrycie części kosztów utrzymania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych
T
2020/04/08/9265
08.04.2020
MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 287