Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/12/31/10265
31.12.2020
URZĄD MIASTA MIKOŁÓW
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2020/12/31/10264
31.12.2020
URZĄD MIASTA I GMINY W PILICY
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na obszarze Miasta i Gminy Pilica
T
2020/12/31/10263
31.12.2020
URZĄD GMINY GNOJNIK
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gnojnik dotycząca nieruchomości zamieszkałych
T
2020/12/31/10262
31.12.2020
URZĄD GMINY W CHYBIU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dotyczy tylko nieruchomości zamieszkałych)
T
2020/12/31/10261
31.12.2020
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe
T
2020/12/31/10260
31.12.2020
URZĄD MIEJSKI W OLEŚNIE
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2020/12/31/10259
31.12.2020
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a świadczone są usługi hotelarskie
N
2020/12/31/10258
31.12.2020
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy
N
2020/12/31/10257
31.12.2020
GMINA KARPACZ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy
N
2020/12/30/10256
30.12.2020
URZĄD MIEJSKI W GDAŃSKU
Wzór zgody na doręczanie lub rezygnacji z doręczania pism w postępowaniu podatkowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 1278