Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/07/31/9837
31.07.2020
URZĄD MIEJSKI PSZCZYNA
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2020/07/31/9836
31.07.2020
URZĄD GMINY JAWORZE
DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
T
2020/07/31/9835
31.07.2020
URZĄD MIEJSKI W SZCZYRKU
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/07/31/9834
31.07.2020
GMINA WOŁOMIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników
T
2020/07/31/9833
31.07.2020
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Wzór wniosku o dokonanie oceny pracy dyrektora szkoły/placówki
T
2020/07/31/9832
31.07.2020
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Wzór wniosku o wydanie wtórnika dokumentu rejestracyjnego jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m (REJA-WTR)
T
2020/07/31/9831
31.07.2020
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Wzór zawiadomienia o nabyciu albo zbyciu jachtu lub innej jednostki pływającej o długości do 24 m (REJA-ZBN)
T
2020/07/31/9830
31.07.2020
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Wzór wniosku o przydzielenie i rezerwację numeru rejestracyjnego dla jednostki pływającej w budowie, a w przypadku jachtu morskiego opcjonalnie o rezerwację nazwy (REJA-REZ)
T
2020/07/31/9829
31.07.2020
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Wzór wniosku o wydanie odpisu lub wyciągu z rejestru jachtów oraz innych jednostek pływających o długości do 24 m (REJA-ODP)
T
2020/07/31/9828
31.07.2020
URZĄD MORSKI W SZCZECINIE
Wzór wniosku o zmianę danych w rejestrze i wydanie dokumentu rejestracyjnego (REJA-ZMI)
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 164