Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/06/29/9673
29.06.2020
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o zmianę zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
T
2020/06/29/9672
29.06.2020
URZĄD MIASTA KATOWICE
Wniosek o wydanie zaświadczenia na przewozy drogowe na potrzeby własne, wykonywane w krajowym niezarobkowym przewozie drogowym osób lub rzeczy
T
2020/06/29/9671
29.06.2020
URZĄD GMINY W PRZYKONIE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/06/29/9670
29.06.2020
URZĄD GMINY W PIONKACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2020/06/29/9669
29.06.2020
URZĄD GMINY ŚWIERKLANIEC
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/06/29/9668
29.06.2020
URZĄD GMINY WŁOSZCZOWA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2020/06/29/9667
29.06.2020
URZĄD MIEJSKI OŁAWA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew/krzewów
T
2020/06/29/9666
29.06.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CIT-8AB(4) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATKOWĄ GRUPĘ KAPITAŁOWĄ I NALEŻNEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH - wzór stosuje się do osiągniętego dochodu (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2020 r.
T
2020/06/26/9665
26.06.2020
URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
T
2020/06/26/9664
26.06.2020
URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez cześć roku
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 206