Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/08/26/9887
26.08.2020
URZĄD GMINY W OPINOGÓRZE GÓRNEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2020/08/26/9886
26.08.2020
URZĄD MIASTA TARNOBRZEGA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/08/26/9885
26.08.2020
URZĄD GMINY BUCZKOWICE
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
2020/08/26/9884
26.08.2020
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości
N
2020/08/26/9883
26.08.2020
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego
T
2020/08/26/9882
26.08.2020
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Wzór wniosku o wydanie pisma informującego o położeniu nieruchomości w obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji, specjalnej strefie rewitalizacji
T
2020/08/26/9881
26.08.2020
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach
T
2020/08/26/9880
26.08.2020
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklamy w pasie drogowym / na zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności na cele niezwiązane z funkcjonowaniem dróg / na lokalizację zjazdu z drogi gminnej / na lokalizację urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami / na prowadzenie robót w pasie drogowym oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z funkcjonowaniem drogi
T
2020/08/26/9879
26.08.2020
URZĄD MIASTA W KŁODZKU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i/lub krzewów
T
2020/08/26/9878
26.08.2020
KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 50