Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/11/30/10166
30.11.2020
URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2020/11/30/10165
30.11.2020
URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców
T
2020/11/30/10164
30.11.2020
URZĄD MIASTA ŁODZI
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty w podatku lub opłacie
N
2020/11/30/10163
30.11.2020
URZĄD GMINY W JANOWIE PODLASKIM
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości zgłoszonych do opodatkowania gruntów (użytków rolnych)
T
2020/11/30/10162
30.11.2020
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o licencji wspólnotowej uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności transportowej na terenie Unii Europejskiej (odpowiedź na wniosek)
T
2020/11/27/10161
27.11.2020
STAROSTWO POWIATOWE W KRAŚNIKU
Wzór wniosku o współorganizacje przedsięwzięcia z zakresu promocji, kultury i turystyki powiatu kraśnickiego
T
2020/11/27/10160
27.11.2020
GMINA JASIENICA
Wzór wniosku o dezaktywację konta na platformie eUrząd
T
2020/11/27/10159
27.11.2020
GMINA JASIENICA
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2020/11/27/10158
27.11.2020
URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za poprzedni rok
T
2020/11/27/10157
27.11.2020
URZĄD MIEJSKI W GOSTYNIU
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 104