Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/30/10062
30.10.2020
URZĄD MIEJSKI W BYTOMIU
Wzór wniosku o rejestrację konta na platformie eUrząd (osoby fizyczne)
T
2020/10/30/10061
30.10.2020
URZĄD GMINY RAWA MAZOWIECKA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2020/10/30/10060
30.10.2020
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji z ewidencji poważnych naruszeń - odpowiedź na wniosek o udostępnienie informacji z ewidencji poważnych naruszeń - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego
N
2020/10/29/10059
29.10.2020
URZĄD GMINY W ISTEBNEJ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
N
2020/10/29/10058
29.10.2020
URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Wzór sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego
N
2020/10/29/10057
29.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/10/29/10056
29.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
T
2020/10/28/10055
28.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości
T
2020/10/28/10054
28.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych
T
2020/10/28/10053
28.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nieruchomości w gminie Lubań, na których zamieszkują mieszkańcy
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 104