Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/14/10022
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o najem lokalu mieszkalnego / socjalnego
T
2020/10/14/10021
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego pracę w gospodarstwie rolnym
T
2020/10/14/10020
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o udzielenie bonifikaty i ustalenie sposobu zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2020/10/14/10019
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności
T
2020/10/14/10018
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wpisie do gminnej ewidencji zabytków
T
2020/10/14/10017
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o wyrażenie zgody na przejście przez drogę gminną dla przyłącza technicznego
T
2020/10/14/10016
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o odbiór zjazdu z drogi gminnej
T
2020/10/14/10015
14.10.2020
URZĄD GMINY LUBAŃ
Wzór wniosku o zmianę MPZP (miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)
T
2020/10/14/10014
14.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o aktualizację klasyfikacji gleboznawczej gruntów
T
2020/10/14/10013
14.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o dotację dla szkół i placówek niepublicznych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 17