Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/07/9999
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o zezwolenie na umieszczenie reklamy w pasie drogowym
T
2020/10/07/9998
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację / przebudowę zjazdu
T
2020/10/07/9997
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację, przebudowę, remont obiektów budowlanych i urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2020/10/07/9996
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o uzgodnienie zasad i warunków korzystania z przystanków zlokalizowanych przy drogach powiatowych na terenie powiatu lidzbarskiego
T
2020/10/07/9995
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór zgłoszenia uszkodzenia pojazdu na drodze powiatowej
T
2020/10/07/9994
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
T
2020/10/07/9993
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
T
2020/10/07/9992
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dotyczącego prowadzenia robót w celu budowy, przebudowy, remontu zjazdu.
T
2020/10/07/9991
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór wniosku o zaopiniowanie projektu tymczasowej, stałej, organizacji ruchu
T
2020/10/07/9990
07.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM
Wzór zgłoszenia zakończenia robót w pasie drogowym
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 11