Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/22/10044
22.10.2020
URZĄD GMINY W BISKUPCU
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej
T
2020/10/22/10043
22.10.2020
GMINA PIASECZNO
Wzór wniosku o wydanie Piaseczyńskiej Karty Mieszkańca
T
2020/10/22/10042
22.10.2020
STAROSTWO POWIATOWE WE WŁODAWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o samodzielności lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3