Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/15/10026
15.10.2020
URZĄD GMINY KŁOMNICE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w Gminie Kłomnice, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2020/10/15/10025
15.10.2020
GŁÓWNY INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO
Wzór informacji o nowym podmiocie, który uzyskał zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego (wpis danych do ewidencji - Krajowy Rejestr Elektroniczny Przedsiębiorców Transportu Drogowego)
T
2020/10/15/10024
15.10.2020
URZĄD GMINY W MILEJEWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/10/15/10023
15.10.2020
URZĄD GMINY W MILEJEWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-4 z 4