Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/20/10039
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie: jak głosował radny gminy Kalinowo nad uchwałą
T
2020/10/20/10038
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2020/10/20/10037
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach fizycznych i przeliczeniowych
T
2020/10/20/10036
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o zgodę na przyłączenie się do sieci wodno-kanalizacyjnej
T
2020/10/20/10035
20.10.2020
URZĄD GMINY W KALINOWIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/10/20/10034
20.10.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
CBC-R(2) INFORMACJA O GRUPIE PODMIOTÓW - Wzór dokumentu elektronicznego może być stosowany po upływie dwóch tygodni od daty opublikowania.
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-6 z 6