Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/10/19/10033
19.10.2020
Urząd Gminy Lubin
Wzór wniosku o udostępnianie danych w systemie eUrząd innej osobie fizycznej
T
2020/10/19/10032
19.10.2020
Urząd Gminy Lubin
Wzór wniosku o rejestrację konta na eUrząd (dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej)
T
2020/10/19/10031
19.10.2020
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO W WARSZAWIE
Wzór wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji lub postanowienia powiatowego inspektora nadzoru budowlanego nie badanych w trybie odwoławczym / zażaleniowym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-3 z 3