Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/04/28/9351
28.04.2020
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2020/04/28/9350
28.04.2020
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Wzór wniosku o umorzenie zaległości podatkowej/odsetek za zwłokę
T
2020/04/28/9349
28.04.2020
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku
T
2020/04/28/9348
28.04.2020
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Wzór zgłoszenia wycinki drzew lub krzewów
T
2020/04/28/9347
28.04.2020
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku
T
2020/04/28/9346
28.04.2020
GMINA DOBRZYŃ NAD WISŁĄ
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2020/04/28/9345
28.04.2020
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2020/04/28/9344
28.04.2020
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
N
2020/04/28/9343
28.04.2020
URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
N
2020/04/28/9342
28.04.2020
URZĄD MIEJSKI W NOWYM WIŚNICZU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 141