Portal Interoperacyjności

Misją Portalu Interoperacyjności jest upublicznienie procesu opracowywania rekomendacji stosowanych przez administrację publiczną do świadczenia usług elektronicznych.

Portal Interoperacyjności (PI) jest jednym z elementów projektu „Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP)”. Podstawową rolą Portalu jest wspieranie prac mających na celu wypracowanie rekomendacji i wzorców, które będą stosowane przy świadczeniu usług publicznych.

Funkcjonalności Portalu umożliwiają międzi innymi:

  • budowę i zarządzanie bazą wiedzy z zakresu interoperacyjności systemów administracji publicznej,
  • publikację wyników pracy Grup Roboczych. Z opublikowanych wyników mogą, a wręcz powinny korzystać wszystkie osoby związane z tworzeniem nowych usług elektronicznych dla administracji publicznej.

Portal Interoperacyjności jest także otwarty dla wszystkich innych użytkowników korzystających z usług publicznych, interesujących się problemami interoperacyjności i standaryzacji lub też zaangażowanych w rozwój społeczeństwa informacyjnego.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Portal ma charakter otwarty i publiczny. Wiedza publikowana za jego pomocą powinna posłużyć wspólnemu dobru, zapraszamy więc do czynnego udziału w pracach Portalu Interoperacyjności.