Portal Interoperacyjności

Sygnatura sprawy/numer obiektuNazwaData
20080829_249/1
Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
15.10.2008
20090324_306/1
Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
24.03.2009
20090807_322/1
Rekomendacja poprawy błędu w schemacie dziedzinowym bron.xsd
09.09.2009
20090922_324/1
Rekomendacja poprawy błędu w schemacie dziedzinowym bron.xsd
22.09.2009
20091016_325/1
Modyfikacja podstawowego schematu atomowego adres.xsd
05.11.2009
20091127_341/1
Modyfikacje podstawowych schematów atomowych
30.11.2009
20100205_380/1
Elektroniczny schemat aktów prawnych i normatywnych
05.02.2010
20110516_400/1
Schematy Profilu Zaufanego
14.12.2017
20110620_420/1
Rekomendacja w sprawie dziedzinowych schematów MF
20.06.2011
20110620_421/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF
20.06.2011
20110620_422/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty"
20.06.2011
20110812_440/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników SSE
06.02.2024
20110812_441/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PIT
30.11.2023
20110812_442/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPL
24.11.2023
20110812_443/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPR
18.10.2023
20110812_444/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPW
18.10.2023
20110812_445/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników PPE
30.11.2023
20111006_460/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 2
23.02.2017
20111006_461/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników „Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty”
19.10.2023
20111213_480/1
Rekomendacja w sprawie dziedzinowych schematów dokumentów ewidencji ludności (ZMOKU), KMD
13.12.2011
20120118_500/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników CIT
06.02.2024
20120809_520/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników VAT
08.02.2019
20120809_521/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników ogólnych
29.07.2016
20130111_522/1
Rekomendacja w sprawie aktualizacji dziedzinowych schematów MF
03.01.2024
20131121_540/1
Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP)
21.11.2013
20170323/1
Standard Formularza ePUAP
23.03.2017
20080829_250/1
Opracowanie zasad podziału kompetencji organów terenowych i centralnych administracji publicznej w z
29.08.2008
20080829_251/1
Organizacja prac Portalu Interoperacyjności
29.08.2008
20081113_261/1
Elektroniczne postaci aktów prawnych.
13.11.2008
20090120_294/1
Modelowe funkcjonowanie BIP
20.01.2009
20090716_321/1
Linia Współpracy centralnych i regionalnych systemów teleinformatycznych
16.07.2009
20090916_323/1
Prace nad nową Instrukcją Kancelaryjną
16.09.2009
20100611_381/1
Modyfikacja schematów atomowych
11.06.2010
20090324_306/2
Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych
24.03.2009
20091016_325/2
Modyfikacja podstawowego schematu atomowego adres.xsd
05.11.2009
20160129_2/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 3
29.01.2024
20160129_1/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników SPW
04.02.2016
20160419_1/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 4
02.11.2023
20170223_1/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników IFT
27.02.2017
20170301_1/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 5
01.03.2017
20170323/2
Standard Formularza ePUAP wersja 2.00
23.03.2017
20170424/1
NES - niezbędne elementy struktury dokumentu elektronicznego
27.04.2017
20170718_1/1
Rekomendacja w sprawie wzorów załączników IGH
03.06.2022
20180510_1/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 6
10.05.2018
20180918_1/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 7
07.12.2018
20181009_1/1
Rekomendacja w sprawie atomowych struktur danych GIIF
02.02.2023
20190304/01
schemat podpisu zaufanego 2019
11.03.2019
20200312_1/1
Rekomendacja w sprawie wspólnych szablonów wizualizacji dla MF wariant 8
12.01.2021
20200615_1/1
MDR - schemat słownikowy
15.06.2020
BDG-JFE.0731.1.2020/2
Schemat xsd paczki archiwalnej
30.06.2020
Pozycji na liście
Pozycje 1-50 z 88