Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2020/02/25/9143
25.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
JPK_V7K(1) DEKLARACJA KWARTALNA I EWIDENCJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (W FORMIE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO)
N
2020/02/25/9142
25.02.2020
MINISTERSTWO FINANSÓW
JPK_V7M(1) DEKLARACJA MIESIĘCZNA I EWIDENCJA DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (W FORMIE JEDNOLITEGO PLIKU KONTROLNEGO)
N
2020/02/21/9141
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór oświadczenia inwestora w sprawie współfinansowania przedsięwzięcia
T
2020/02/21/9140
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa na nieruchomości stanowiącej własność osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
T
2020/02/21/9139
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
T
2020/02/21/9138
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór wniosku o objęcie patronatem honorowym imprezy
T
2020/02/21/9137
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór wniosku o dofinansowanie imprezy
T
2020/02/21/9136
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (wydanie warunków technicznych)
T
2020/02/21/9135
21.02.2020
URZĄD GMINY EŁK
Wzór wniosku o podjęcie interwencji w zakresie ochrony środowiska
T
2020/02/21/9134
21.02.2020
GMINA PŁUŻNICA
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 50