Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/01/21/6757
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót geologicznych
T
2019/01/21/6756
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór wniosku o zwrot/zaliczenie na poczet/zaksięgowanie nadpłaty podatku
T
2019/01/21/6755
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
T
2019/01/21/6754
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o figurowaniu lub niefigurowaniu w ewidencji podatników podatków i opłat lokalnych
T
2019/01/21/6753
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2019/01/21/6752
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/01/21/6751
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór wniosku o dokonanie podziału nieruchomości
T
2019/01/21/6750
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/01/21/6749
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/01/21/6748
21.01.2019
URZĄD MIEJSKI W KUDOWIE-ZDROJU
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 240