Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/12/31/8987
31.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
ZAW-NR(1) ZAWIADOMIENIE O ZAPŁACIE NALEŻNOŚCI NA RACHUNEK INNY NIŻ ZAWARTY NA DZIEŃ ZLECENIA PRZELEWU W WYKAZIE PODMIOTÓW, O KTÓRYM MOWA W ART. 96B UST. 1 USTAWY Z DNIA 11 MARCA 2004 R. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
N
2019/12/23/8986
23.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-39(10) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/23/8985
23.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-38(14) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/23/8984
23.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-37(26) ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM - wzór stosuje się do uzyskanych dochodów lub poniesionych strat od dnia 1 stycznia 2019 r.
T
2019/12/19/8983
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-6(14) DEKLARACJA DO WYMIARU ZALICZEK PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Z DZIAŁÓW SPECJALNYCH PRODUKCJI ROLNEJ USTALANYCH PRZY ZASTOSOWANIU NORM SZACUNKOWYCH DOCHODU
T
2019/12/19/8982
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8C(10) INFORMACJA O NIEKTÓRYCH DOCHODACH Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH
N
2019/12/19/8981
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-11(25) INFORMACJA O PRZYCHODACH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ORAZ O DOCHODACH I POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY
T
2019/12/19/8980
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-8AR(8) DEKLARACJA ROCZNA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM
T
2019/12/19/8979
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-R(20) INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH
N
2019/12/19/8978
19.12.2019
MINISTERSTWO FINANSÓW
PIT-RZ(20) ZBIORCZA INFORMACJA O WYPŁACONYCH PODATNIKOWI KWOTACH Z TYTUŁU PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH - jest utworzona w oparciu o wzór PIT-R(20) w celu umożliwienia jednokrotnego przekazania i podpisania zbioru informacji (do 20 000 dokumentów).
N
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 2470