Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/06/28/8054
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o zwrot nienależnej wpłaty
T
2019/06/28/8053
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór zawiadomienia o organizacji imprezy rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej
T
2019/06/28/8052
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz położeniu na obszarze rewitalizacji
T
2019/06/28/8051
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o wydanie zgody na wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej
T
2019/06/28/8050
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o udzielenie Patronatu Burmistrza Miasta Bartoszyce
T
2019/06/28/8049
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o wydanie materiałów i wydawnictw promocyjno-informacyjnych
T
2019/06/28/8048
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wyróżnik zawiadomienia o organizacji zgromadzenia publicznego
T
2019/06/28/8047
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o zwrot lub przerachowanie nadpłat w opłatach i podatkach
T
2019/06/28/8046
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
T
2019/06/28/8045
28.06.2019
URZĄD MIASTA BARTOSZYCE
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 228