Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/31/8295
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŻYWCU
DEKLARACJA DGO-1 O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI składana przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych
N
2019/07/31/8294
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór deklaracji przystąpienia Partnera do Programu "Rodzina 3+"
T
2019/07/31/8293
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór deklaracji przystąpienia Partnera do „Śremskiej Karty Seniora”
T
2019/07/31/8292
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
T
2019/07/31/8291
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór petycji w sprawie zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań Burmistrza
T
2019/07/31/8290
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej
T
2019/07/31/8289
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Śrem
T
2019/07/31/8288
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
T
2019/07/31/8287
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru mieszkańców i z rejestru zamieszkania cudzoziemców o zameldowaniu lub wymeldowaniu
T
2019/07/31/8286
31.07.2019
URZĄD MIEJSKI W ŚREMIE
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 241