Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/07/15/8173
15.07.2019
URZĄD GMINY W KRUSZYNIE
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości w Gminie Kruszyna, na których zamieszkują mieszkańcy
T
2019/07/15/8172
15.07.2019
MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI W WARSZAWIE
Wzór wniosku o wydanie karty doskonalenia zawodowego dla ratownika medycznego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-2 z 2