Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/11/27/8914
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu
T
2019/11/27/8913
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia podatkowego
T
2019/11/27/8912
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu
T
2019/11/27/8911
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa z nieruchomości
T
2019/11/27/8910
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego
T
2019/11/27/8909
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o wydanie informacji (zaświadczenia) o przeznaczeniu działki
T
2019/11/27/8908
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy/ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
T
2019/11/27/8907
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
T
2019/11/27/8906
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/11/27/8905
27.11.2019
URZĄD MIEJSKI MOSINA
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 97