Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/11/25/8901
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/11/25/8900
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI w LUTUTOWIE
Wzór oświadczenia o stanie majątkowym zobowiązanego, złożone w związku z wnioskiem o ulgę w spłacie podatków (rolnego leśnego i od nieruchomości, od środków transportowych)
T
2019/11/25/8899
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI w LUTUTOWIE
Wzór oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
T
2019/11/25/8898
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI w LUTUTOWIE
Wzór wniosku o rozgraniczenie lub podział nieruchomości
T
2019/11/25/8897
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI w LUTUTOWIE
Wzór wniosku o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/25/8896
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI w LUTUTOWIE
Wzór wniosku o zwrot / zaliczenie na poczet / zaksięgowanie nadpłaty podatku
T
2019/11/25/8895
25.11.2019
URZĄD MIEJSKI w LUTUTOWIE
Wzór zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew/a
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-7 z 7