Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/08/28/8424
28.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/08/28/8423
28.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i opłatach (innych niż podatki) lub stwierdzającego stan zaległości
T
2019/08/28/8422
28.08.2019
URZĄD GMINY WĄGROWIEC
Wzór wniosku o nabycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym
T
2019/08/28/8421
28.08.2019
URZĄD GMINY JAWORNIK POLSKI
Wzór wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływającego na grunty sąsiednie
T
2019/08/28/8420
28.08.2019
URZĄD GMINY JAWORNIK POLSKI
Wzór wniosku o wydanie warunków technicznych na usytuowanie przyłącza do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej położonej w gminie Jawornik Polski
T
2019/08/28/8419
28.08.2019
URZĄD GMINY JAWORNIK POLSKI
Wzór wniosku o zaliczenie nadpłaty na następny rok na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
T
2019/08/23/8418
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/08/23/8417
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o rozgraniczenie nieruchomości
T
2019/08/23/8416
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o przeniesienie środków finansowych w planie dochodów i wydatków
T
2019/08/23/8415
23.08.2019
GMINA ŻARÓW
Wzór wniosku o podział nieruchomości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 129