Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/05/31/7826
31.05.2019
URZĄD GMINY STUDZIENICE
Wzór informacji na podatek rolny
T
2019/05/31/7825
31.05.2019
URZĄD GMINY STUDZIENICE
Wzór deklaracji na podatek rolny
T
2019/05/31/7824
31.05.2019
URZĄD GMINY STUDZIENICE
Wzór informacji na podatek od nieruchomości
T
2019/05/31/7823
31.05.2019
URZĄD GMINY STUDZIENICE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/05/31/7822
31.05.2019
URZĄD GMINY OSTRÓW WIELKOPOLSKI
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/05/31/7821
31.05.2019
URZĄD GMINY W OSIU
Wzór informacji w sprawie podatku leśnego
T
2019/05/31/7820
31.05.2019
URZĄD GMINY W OSIU
Wzór informacji w sprawie podatku rolnego
T
2019/05/31/7819
31.05.2019
URZĄD GMINY W OSIU
Wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości
T
2019/05/31/7818
31.05.2019
URZĄD GMINY W OSIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o (nie) figurowaniu w rejestrze jako podatnik / o wielkości użytków rolnych
T
2019/05/31/7817
31.05.2019
URZĄD GMINY W OSIU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 240