Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/01/31/6904
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości
T
2019/01/31/6903
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
T
2019/01/31/6902
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W PASŁĘKU
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/01/31/6901
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór deklaracji na podatek leśny
T
2019/01/31/6900
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór deklaracji na podatek od nieruchomości
T
2019/01/31/6899
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych
T
2019/01/31/6898
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór wniosku o cofnięcie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/01/31/6897
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór wniosku o nadanie upoważnienia do konta przedsiębiorcy na platformie e-Urząd
T
2019/01/31/6896
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu lub zaleganiu w podatkach dla osób fizycznych i osób prawnych
T
2019/01/31/6895
31.01.2019
URZĄD MIEJSKI W MIEJSKIEJ GÓRCE
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 387