Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/11/06/8835
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY PELPLIN
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia dotyczącego przeznaczenia działki w planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
T
2019/11/06/8834
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/06/8833
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Wzór wniosku o uzyskanie zaświadczenia o przeznaczeniu działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/06/8832
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Wzór wniosku o udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów
T
2019/11/06/8831
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Wzór wniosku o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
T
2019/11/06/8830
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
T
2019/11/06/8829
06.11.2019
URZĄD MIASTA I GMINY LWÓWEK
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów
T
2019/11/06/8828
06.11.2019
URZĄD GMINY W DŹWIERZUTACH
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/06/8827
06.11.2019
URZĄD GMINY W BISZCZY
Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa
T
2019/11/06/8826
06.11.2019
URZĄD GMINY SROKOWO
Wzór wniosku o wydanie wypisu i wyrysu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 18