Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów Elektronicznych

Nr wzoru Data publikacjiNazwa instytucjiDotyczyCzy aktualny
2019/11/14/8865
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą o udzielenie informacji o podatniku
T
2019/11/14/8864
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o dzierżawę gruntu
T
2019/11/14/8863
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku
T
2019/11/14/8862
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o ustalenie warunków zabudowy
T
2019/11/14/8861
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
T
2019/11/14/8860
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o zwrot nadpłaty podatku
T
2019/11/14/8859
14.11.2019
URZĄD MIEJSKI W DZIERZGONIU
Wzór wniosku o zwrot opłaty skarbowej
T
2019/11/14/8858
14.11.2019
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Wniosek o zezwolenie na założenie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną
T
2019/11/14/8857
14.11.2019
URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
Zgłoszenie zmiany we wpisie do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osobę prawną lub fizyczną
T
2019/11/14/8856
14.11.2019
URZĄD MIASTA i GMINY KLIMONTÓW
Wzór wniosku o umorzenie podatku/odroczenie terminu płatności podatku/rozłożenie podatku na raty
T
Pozycji na liście
Pozycje 1-10 z 26